poziom_efs_mono_2 (41 kB)

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

W ramach realizowanego projektu w latach 2016-2020 realizowane będą następujące szkolenia przeznaczone dla nauczycieli szkoły:

2017
2018
2019
2020

kurs w zakresie
metod aktywizujących -----------------------------
studia inżynierskie
lub magisterskie
-----------------------------
międzynarodowy instruktor
spawalnictwa
-----------------------------
spotkania
nauczycieli
w ramach sieci
współpracy

studia inżynierskie
lub magisterskie -----------------------------
kurs w zakresie diagnostyki samochodowej
-----------------------------
spotkania
nauczycieli
w ramach sieci
współpracy
kurs w zakresie
metod aktywizujących
-----------------------------
kurs w zakresie diagnostyki samochodowej
-----------------------------
spotkania
nauczycieli
w ramach sieci
współpracy
spotkania
nauczycieli
w ramach sieci
współpracy

Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt