poziom_efs_mono_2 (41 kB)

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Od 30 stycznia 2017 r. rozpoczęły się w naszej szkole kursy języka angielskiego zawodowego. W drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 do zajęć w ramach projektu unijnego przystąpiły klasy: 2b technikum (kurs 1); 3b szkoły zawodowej (kurs 2); oraz 3a szkoły zawodowej (kursy 3 i 4).

01 (160 kB) 02 (160 kB) 03 (160 kB) 04 (160 kB) 05 (160 kB)
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt