poziom_efs_mono_2 (41 kB)

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

SPOTKANIE DOTYCZĄCE ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
2017.02.09

W Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wejherowie w dniu 09.02.2017 r. odbyło się spotkanie doradców edukacyjno – zawodowych w ramach sieci współpracy. Głównym celem spotkania było przede wszystkim omówienie ważnych kwestii związanych z modelem doradztwa edukacyjno – zawodowego oraz zapoznanie się z zasobami poszczególnych szkół dotyczących doradztwa edukacyjno – zawodowego.

W celu nawiązania współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy ofertę wzajemnej współpracy przedstawiła pani Agnieszka Czyżewska – Kilimnik –doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Luzinie. Doradcy edukacyjno – zawodowi zostali zapoznani ze specyfikę pracy doradcy zawodowego w OHP oraz z realizowanymi projektami i ofertą szkoleniową zachęcając do informowania przyszłych absolwentów szkół o możliwości skorzystania z usług OHP.

Na zakończenie został ustalony kolejnym termin spotkania w ramach sieci współpracy doradców edukacyjno – zawodowych.

04 (160 kB)
04 (141 kB)
04 (141 kB)
SPOTKANIE DOTYCZĄCE ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
2016.09.23

W dniu 23 września 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się robocze spotkanie szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych zatrudnionych w ramach Projektu 3.3.1. Jakość Edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Podczas spotkania Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski omówił plan, zakres i realizację działania powołanej grupy doradców edukacyjno-zawodowych oraz zawiązanie zadaniowej sieci współpracy.

04 (160 kB) 04 (141 kB)
Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt