poziom_efs_mono_2 (41 kB)

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2016.09.23 - SPOTKANIE DOTYCZĄCE ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W POWIECIE WEJHEROWSKIM

W dniu 23 września 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyło się robocze spotkanie szkolnych doradców edukacyjno-zawodowych zatrudnionych w ramach Projektu 3.3.1. Jakość Edukacji zawodowej: Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Podczas spotkania Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Wojciech Rybakowski omówił plan, zakres i realizację działania powołanej grupy doradców edukacyjno-zawodowych oraz zawiązanie zadaniowej sieci współpracy.

04 (160 kB) 04 (141 kB)


2016.09.02 - KONFERENCJA ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

W dniu 01.09. br rozpoczął się największy projekt kształcenia zawodowego w Powiecie Wejherowskim. Podczas konferencji dotyczącej tegoż projektu podpisano stosowne umowy o współpracę pomiędzy Starostą Gabrielą Lisius i Etatowym Członkiem Zarządu Wojciechem Rybakowskim a przybyłymi przedstawicielami szkół. Wartość projektu wynosi ponad 30 milionów zł.

Przedstawiciele naszej szkoły: Anna Wilk, Cezary Lewandowski, Maciej Skok oraz Krystyna Kanasz podpisali umowy z władzami starostwa odnośnie koordynacji działań projektu unijnego.

01 (160 kB) 02 (141 kB) 03 (126 kB)


INFORMACJA O PROGRAMIE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) to program, którego celem jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

RPO WP 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (SRWP 2020). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP 2014-2020 zdeterminowane są także zapisami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) w zakresie: rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie), transportu (Mobilne Pomorze), energetyki i środowiska (Ekoefektywne Pomorze), atrakcyjności kulturalnej i turystycznej (Pomorska Podróż) i ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan), które są bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania zdiagnozowane w SRWP 2020. Istotna będzie zgodność i realny wpływ każdego z finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020 projektów na realizację zapisów SRWP 2020 oraz odpowiedniego RPS.

RPO WP 2014-2020 jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Alokacja środków UE na Program wynosi łącznie 1,86 mld EUR, w tym 1,34 mld EUR z EFRR i 524,6 mln EUR z EFS. Wartość środków unijnych w RPO WP 2014-2020 jest o 926,4 mln EUR wyższa od Programu na lata 2007-2013, co czyni go największym w historii województwa pomorskiego programem inwestycyjnym, będącym w dyspozycji władz regionalnych.

Copyright by www.samochodowka-wejherowo.pl - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona główna Strona główna Mapa strony Kontakt